HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT

SRPSKA LIMFOMSKA GRUPA I UDRUŽENJE HEMATOLOGA MAKEDONIJE

Ciljevi simpozijuma

Simpozijum je namenjen stručnjacima uključenim u proces lečenja pacijenata od limfoma sa ciljem usaglašavanjem najboljeg kliničkog pristupa u prvoj terapijskoj liniji i potom u relapsu. Konsezus vodećih srpskih hematologa već je uspostavljen tokom prethodno održanih radionica i dalje ima za cilj prenošenje najbolje uspostavljene prakse.