HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT

SRPSKA LIMFOMSKA GRUPA I UDRUŽENJE HEMATOLOGA MAKEDONIJE

Novine

Na simpozijumu će biti iznesene novine u klasifikaciji limfoma i prognostičkih faktora koji utiču na tok i ishod bolesti.