HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT

SRPSKA LIMFOMSKA GRUPA I UDRUŽENJE HEMATOLOGA MAKEDONIJE

Novi zaključci

Definisaće se indikacije i kriterijumi za autologu i alogenu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze kod bolesnika sa limfomima. Takođe će se precizno odrediti kriterijumi za procenu terapijskog odgovora.