HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT

SRPSKA LIMFOMSKA GRUPA I UDRUŽENJE HEMATOLOGA MAKEDONIJE

Razmena iskustva

Konsenzusi srpskih hematologa, koji su postignuti u okviru prethodno održanih radionica.