HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT

SRPSKA LIMFOMSKA GRUPA I UDRUŽENJE HEMATOLOGA MAKEDONIJE

HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT

25/02/2016

Kao predsednici Srpske Limfomske Grupe i Udruženja hematologa Makedonijeveliko nam je zadovoljstvo da budemo na čelu ovog značajnog događaja koji će se održati u Beogradu od 9. do 11. maja 2022. godine u hotelu Crowne Plaza.

Nakon mnogo meseci,koliko nismo bili u mogućnosti da se sretnemo licem u lice, jako nam je drago što možemo da vas sve ponovo vidimo i ugostimo u jednomod najlepših evropskih gradova -Beogradu! Fokus kongresa Srpske Limfomske Grupe u saradnji sa Udruženjem hematologa Makedonije, sa internacionalnim učešćem biće nauka, učenje i razmena znanja u našim oblastima uz učešće najpoznatijih svetskih eksperataiz čuvenog MD Anderson centra, kao i iz evropskih hematoloških centara. Naša zajednička strast prema napretku u hematologiji i naša želja da nastavimo da učimo i rastemo su kamen temeljacovog kongresa, pod nazivom HEMATOLOGY EXPERTS LEAGUE 2022: SERBIAN & NORTHERN MACEDONIAN SUMMIT“.

Verujemo da smo svi više nego spremni da oplemenimo kliničku svakodnevnicu novim naučnim dostignućima,da se uskoro vidimo i da zajedno uživamo u prhvatanju i razmeni najnovijih saznanja u oblasti hematologije.