NACIONALNE PREPORUKE ZA LEČENJE LIMFOMA

SRPSKA LIMFOMSKA GRUPA

Kada

8. decembar 2021.
Početak u 13:00

Gde

Promenada, Savamala
Beograd

Nacionalne preporuke za lečenje limfoma
Hibridni skup ( uživo i online)

Limfomi su veoma heterogena grupa malignih bolesti lifmoidne loze. Revizija četvrtog izdanja Klasifikacija limfoidnih neoplazmi Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine koja predstavlјa ekspertski kliničko-patološki konzensus za dijagnostiku limfoma na osnovu histoloških, molekularnih, kliničkih i etioloških karakteristika jasno definiše oko 100 različitih tipova limfoidnih neoplazmi.

Identifikacija molekularnih dijagnostičkih i prognostičkih faktora doprinela je formiranju novih prognostičkih indeksa, ali i nove terapijske mogućnosti. To je uslovilo reviziju kliničkih pristupa u lečenju bolesnika sa limfomima, kako u prvoj terapijskoj liniji, tako i u njihovom relapsu. Primena imunološke terapije (monoklonska antitela) i cilјane terapije koja selektivno deluje na najznačnije signalne puteve i receptore značajno je pobolјšala mogućnosti lečenja obolelih od visokorizičnih tipova limfoma kao i obolelih čije opšte fizičko stanje ne dozvolјava primenu standardnih protokola. Ovim je postignuto ne samo značajno duže preživlјavanje, već i znatno pobolјšanje kvaliteta života.

Sve ovo dovelo je u periodu 2019-2021. godine do nastanka novih svetskih vodiča za lečenje bolesnika sa limfomima koje je Srpska limfomska grupa pokušala da prilagodi realnim mogućnostima dijagnostike i lečenja u Srbiji, i da unapredi i osavremeni postojeće nacionalne preporuke za dijagnostiku i lečenje bolesnika sa limfomima adultnog životnog doba.

Na simpozijumu će biti iznesene novine u klasifikaciji limfoma i prognostičkih faktora koji utiču na tok i ishod bolesti. Takođe, biće predstavljeni konsenzusi srpskih hematologa, koji su postignuti u okviru prethodno održanih radionica, za dijagnostiku i lečenje obolelih od najčešćih hroničnih limfoproliferativnih neoplazmi: hronične limfocitne leukemije, T-ćelijskih limfoma, lifmoplazmocitnog limfoma, limfoma marginalne zone, folikularnog limfoma, mantl-ćelijskog limfoma, difuznog B- krupnoćelijskog limfoma, visokorizičnih limfoma (engl. high-grade), Barkitovog limfoma i Hočkinovog limfoma, ali i Kastelmanove bolesti. Pored toga, biće definisane indikacije i kriterijumi za autologu i alogenu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze kod bolesnika sa limfomima. Takođe će precizno biti određeni kriterijumi za procenu terapijskog odgovora.

Razmena iskustva

Konsenzusi srpskih hematologa, koji su postignuti u okviru prethodno održanih radionica.

Novine

Na simpozijumu će biti iznesene novine u klasifikaciji limfoma i prognostičkih faktora koji utiču na tok i ishod bolesti.

Novi zaključci

Definisaće se indikacije i kriterijumi za autologu i alogenu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze kod bolesnika sa limfomima. Takođe će se precizno odrediti kriterijumi za procenu terapijskog odgovora.

Predavači

LIVE & ONLINE

Prof. dr Predrag
Đurđević

Prof. dr Predrag
Đurđević

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA/LIMFOM MALIH LIMFOCITA

Doc. dr Olivera
Marković

Doc. dr Olivera
Marković

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

BURKITT LIMFOM  

Prof. dr Milica
Radojković

Prof. dr Milica
Radojković

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

FOLIKULARNI LIMFOM  

Prof. dr Milena
Todorović-Balint

Prof. dr Milena
Todorović-Balint

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

INDIKACIJE ZA TRANSPLANTACIJU KOD LIMFOMA

Dr Maja
Peruničić Jovanović

Dr Maja
Peruničić Jovanović

specijalista patolog, subspecijalista hematopatologije

OSVRT HEMATOPATOLOGA    

Prof. dr Lazar
Popović

Prof. dr Lazar
Popović

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

DIFUZNI B-KRUPNOĆELIJSKI LIMFOM  

Doc. dr Lavinika
Atanasković

Doc. dr Lavinika
Atanasković

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

HOČKINOV LIMFOM 

Dr Katarina
Marković

Dr Katarina
Marković

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

LIMFOMI MARGINALNE ZONE I LIMFOPLAZMOCITNI LIMFOM

Prof. dr Goran
Marjanović

Prof. dr Goran
Marjanović

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

MANTLE ĆELIJSKI LIMFOM  

Doc. dr Ivan
Petković

Doc. dr Ivan
Petković

specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije

KASTLEMANOVA BOLEST 

Doc. dr Darko
Antić

Doc. dr Darko
Antić

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA/LIMFOM MALIH LIMFOCITA

Prof. dr Bilјana
Mihalјević

Prof. dr Bilјana
Mihalјević

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

Pozdravna reč i otvaranje skupa

Ass. dr Danijela
Agić

Ass. dr Danijela
Agić

specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije

VISOKORIZIČNI DIFUZNI B-KRUPNOĆELIJSKI LIMFOM  

Ass. dr Zorica
Cvetković

Ass. dr Zorica
Cvetković

Naučni saradnik

PROCENA TERAPIJSKOG ODGOVORA KOD BOLESNIKA SA LIMFOMIMA       

Program simpozijuma

Nacionalne preporuke za lečenje limfoma

  13:00 - 14:00

  REGISTRACIJA UČESNIKA & KOKTEL DOBRODOŠLICE


  14:00

  POZDRAVNA REČ I OTVARANJE SKUPA

  počasni predsednik Prof. dr Biljana Mihaljević
  Klinika za hematologiju UKC Srbije

  14:00 - 14:10

  OSVRT HEMATOPATOLOGA

  Maja Peruničić Jovanović
  Klinika za hematologiju UKC Srbije

  14:10 - 14:20

  HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA

  Doc. dr Darko Antić
  Predsednik SLG

  14:20 - 14:30

  LIMFOMI MARGINALNE ZONE I LIMFOPLAZMOCITNI LIMFOM

  Dr Katarina Marković
  KBC Zvezdara

  14:30 - 14:40

  FOLIKULARNI LIMFOM

  Prof. dr Milica Radojković
  KBC Dragiša Mišović Beograd

  14:40 - 14:50

  MANTLE ĆELIJSKI LIMFOM

  Prof. dr Goran Marjanović
  Profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Klinika za hematologiju UKC Niš

  14:50 - 15:00

  DIFUZNI B-KRUPNOĆELIJSKI LIMFOM

  Prof. dr Lazar Popović

  15:00 - 15:10

  PRIMARNI LIMFOM CNS

  Dr Vojin Vuković

  15:10 - 15:30

  PAUZA


  15:30 - 15:40

  VISOKORIZIČNI DIFUZNI B-KRUPNOĆELIJSKI LIMFOM

  Ass. dr Danijela Agić
  Klinika za hematologiju Vojvodine

  15:40 - 15:50

  BURKITT LIMFOM

  Doc. dr Olivera Marković
  KBC Bežanijska kosa

  15:50 - 16:00

  HOČKINOV LIMFOM

  Doc. dr Lavinika Atanasković
  Klinika za hematologiju VMA

  16:00 - 16:10

  KASTLEMANOVA BOLEST

  Doc. dr Ivan Petković
  Profesor na Katedri za onkologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Klinika za onkologiju UKC Niš

  16:10 - 16:20

  INDIKACIJE ZA TRANSPLANTACIJU KOD LIMFOMA

  Prof. dr Milena Todorović Balint
  Profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Klinika za hematologiju UKC Srbije

  16:20 - 16:30

  PROCENA TERAPIJSKOG ODGOVORA KOD BOLESNIKA SA LIMFOMIMA

  Ass. dr Zorica Cvetković
  KBC Zemun

  16:30 - 16:40

  ZAVRŠNA REČ

  Doc. dr Darko Antić
  Docent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Direktor Klinike za hematologiju UKC Srbije, Predsednik Srpske limfomske grupe (SLG)

  16:40 - 17:00

  PODELA SERTIFIKATA


  17:00 - 19:00

  RUČAK


  Da li je ovaj Simpozijum za Vas?

  Ciljevi simpozijuma

  Simpozijum je namenjen stručnjacima uključenim u proces lečenja pacijenata od limfoma sa ciljem usaglašavanjem najboljeg kliničkog pristupa u prvoj terapijskoj liniji i potom u relapsu. Konsezus vodećih srpskih hematologa već je uspostavljen tokom prethodno održanih radionica i dalje ima za cilj prenošenje najbolje uspostavljene prakse.

  Registracija

  Za učestvovanje UŽIVO
  popunite tražene podatke
  navedene u sledećem formularu.

  Za učestvovanje ONLINE
  prijavite se putem
  sledećeg linka.


  Sponzori i partneri

  Zainteresovani da budete sponzor? Kontaktirajte nas

  Lokacija i mesto održavanja

  Promenada event centar u Beogardu, optimizovan za sve vrste manifestacija, modernog enterijera, smeštena je na prestižnoj lokaciji u beogradskoj Beton hali.

  Lokacija održavanja:

  Mesto održavanja simpozijuma

  Promenada event centar

  Karađorđeva 2-4, Beograd

  Dodatni detalji